Головна
Історія та цінності
Послуги
Аудит
Аналіз та прогнози
МСФЗ
Бухгалтерський облік
Податковий облік
Консалтинг
Право
Спеціалізовані послуги
Цінова політика
Партнери
Публічна інформація
Новини
Контакти


 
14.08.2016 Шановні клієнти! Звертаємо Вашу увагу на ЗМІНУ ЕЛЕКТРОННОЇ АДРЕСИ аудиторської ф >>>
17.01.2017 Шановні клієнти, аудитори, гол. бухгалтера! Тематика семінарських занять розміщен >>>
6.03.2017 Шановні клієнти! Пропонуємо Вам відвідати наші семінарські заняття! Ми цінуємо Ва >>>
 
 
 


 

КОНСАЛТИНГ


«Економіст – це спеціаліст, що назавтра дізнається чому не виникло те, що він передбачив учора.»
(Ерл Уілсон)


      Консалтингові послуги - це, передусім, інтереси і завдання Вашого бізнесу разом з професіоналізмом і досвідом наших співробітників, що направлені на організацію ефективного функціонування аспекту такого бізнесу і вирішення виникаючих питань.
      Консалтингові послуги, що надаються аудиторською фірмою, разом або окремо покликані і дозволяють на практиці підприємству, його посадовим особам і власникам в першу чергу, в переважній більшості випадків звести до мінімуму або зовсім уникнути можливих негативних фінансових, в т.ч. облікових, а також податкових, юридичних і, як наслідок, - управлінських помилок або ризиків. І, як результат, - уникнути можливих негативних наслідків і пов'язаних з ними невиправданих додаткових витрат і труднощів.

               У сфері професійного консультування ми пропонуємо Вам наступні послуги:

     Консалтинг з оподаткування:

 •      Усні та письмові консультації з питань оподаткування;
 •      Оптимізація оподаткування і податкового планування;
 •      Консультаційні послуги зі складання податкової звітності.


     Консалтинг з питань бухгалтерського обліку:

 •      Усні та письмові консультації з питань бухгалтерського обліку
 •      Консультаційні послуги зі складання фінансової звітності за П(С)БО та МСФЗ.


     Управлінський консалтинг:

 •      Вдосконалення корпоративного, стратегічного і операційного управління на підприємстві, а також впровадження
       ефективної системи управління;
 •      Створення фінансово-економічних моделей підприємства з врахуванням ризиків та розрахункової вартості капіталу;
 •      Проектування та впровадження ефективних та оптимальних бізнес-процесів;
 •      Підготовка моделі формування бюджету і розробка системи контролю бюджету.


     Кадровий консалтинг:

 •      Розробка посадових інструкцій для працівників підприємства;
 •      Підготовка колективних договорів;
 •      Розробка локальних нормативних актів, що регулюють трудові стосунки на підприємстві;
 •      Розробка регламентуючої документації по управлінню персоналом;
 •      Відновлення кадрової документації підприємства відповідно до українського законодавства;
 •      Опис і оптимізація бізнес - процесів у сфері кадрового адміністрування;
 •      Розробка систем оцінки, оплати праці і мотивації персоналу;
 •      Проведення атестації, професійного тестування персоналу;
 •      Моніторинг законодавчої бази з питань праці і консультації по застосуванню законодавства про працю;
 •      Представництво при рішенні трудових суперечок в суді.


     Консалтинг з управління ризиками:

 •      Оцінка основних ризиків, які можуть мати вплив на Ваш бізнес;
 •      Реалізація методів і систем управління ризиками для покращення ефективності діяльності підприємства;
 •      Оцінка ефективності управління ризиками за допомогою системи внутрішнього аудиту;
 •      Документація процесу управління ризиками з метою підвищення довіри акціонерів, зовнішніх наглядачів та інших
       зацікавлених осіб;
 •     Управління бізнес-ризиками з метою зменшення витрат із залучення капіталу і підвищення вартості Вашого бізнесу.


     Консультаційні послуги можуть надаватися у вигляді разових консультацій або абонентського консультаційного обслуговування.

    Разова консультація - надання консультацій по письмовому запиту, відправленому факсом, або по електронній пошті з чітким формулюванням питання. Вартість разової консультації залежить від кількості часу, витраченого аудитором на підготовку відповіді на питання.

    Абонентське консультаційне обслуговування - надання консультацій по письмовому запиту або усному запиту замовника протягом встановленого періоду часу і в об'ємах, обумовлених в договорі. Вартість абонентського консультаційного обслуговування фіксується у вигляді щомісячної плати.

      Консультування може проходити в різних формах:

 •     офіційні відповіді у письмовій формі і по електронній пошті,
 •     консультування по телефону в режимі гарячої лінії,
 •     консультування в офісі,
 •     виїзд аудитора в офіс замовника.

Наші консультації допоможуть Вам приймати оптимальні рішення у складних ситуаціях та умовах бізнесу, що потребують обґрунтованого підходу.