Головна
Історія та цінності
Інформація про фірму
Місія та філософія
Позиція на ринку
Персонал
Сертифікати та свідоцтва
Послуги
Цінова політика
Партнери
Публічна інформація
Новини
Контакти


 
14.08.2016 Шановні клієнти! Звертаємо Вашу увагу на ЗМІНУ ЕЛЕКТРОННОЇ АДРЕСИ аудиторської ф >>>
17.01.2017 Шановні клієнти, аудитори, гол. бухгалтера! Тематика семінарських занять розміщен >>>
6.03.2017 Шановні клієнти! Пропонуємо Вам відвідати наші семінарські заняття! Ми цінуємо Ва >>>
 
 
 


 

НАШ КОЛЕКТИВ ПРОФЕСІОНАЛІВ«Довіру – через якість»  ми підтверджуємо справами!

Високопрофесійні знання, підготовка і досвід наших співробітників - це головне, що аудиторська фірма ТОВ "АФ "ПРОФЕСІОНАЛ-АУДИТ" пропонує своїм замовникам.

Нашою метою є своєчасне та ефективне надання нашим клієнтам професійних послуг високої якості. Ми запровадили кадрову політику та процедури, які на сьогодні дають нам обґрунтовану впевненість в тому, що аудиторська фірма має достатньо висококваліфікований персонал, який в змозі забезпечити виконання будь-яких завдань. Основним завданням наших фахівців є забезпечення ефективного проведення аудиту та формування об`єктивної, правильної аудиторської думки за результатами виконаного завдання.

Колектив аудиторської фірми складають висококваліфіковані сертифіковані фахівці в галузі економіки, фінансів, права, обліку та аудиту, рівень фахових знань який підтверджений відповідними сертифікатами. Усі співробітники мають вищу економічну або юридичну освіту, в т.ч. аудитори мають другу вищу освіту. Провідні фахівці аудиторської фірми є членами ВПГО "Спілка аудиторів України".

В аудиторській фірмі працюють професіонали, що присвятили свою кар'єру вирішенню проблем, з якими стикаються сьогодні українські підприємства.
Висока якість наших послуг нерозривно пов'язана з розвитком потенціалу її співробітників. ТОВ "АФ "ПРОФЕСІОНАЛ-АУДИТ" здійснює постійні інвестиції в підвищення професійних знань своїх співробітників і сприяє внутріфірмовому обміну знаннями і досвідом між ними. 

Керівний склад аудиторської фірми

     Аудиторську фірму очолює директор Проскуріна Неля Миколаївна - доктор економічних наук; доцент, сертифікований аудитор, сертифікований бухгалтер-практик САР; дві вищі освіти – економічна і юридична; член Ради ВГПО "Спілка аудиторів України"; член Координаційної ради з питань розвитку підприємництва Запорізької міської ради. Загальний стаж роботи 36 років; в аудиті 23 роки. Стажувалася та вивчала досвід організації роботи та контролю якості аудиторських фірм у Великобританії. Автор понад 150 наукових праць та методичних розробок, в т.ч. монографії та навчальні посібники.
         За сумлінну працю та значний особистий внесок у розвиток бухгалтерського обліку та аудиту в Україні неоднаразово нагороджувалася грамотами та подяками Аудиторської палати України, ВПГО "Спілка аудиторів України", Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, Запорізької обласної державної адміністрації, Виконавчого комітету Запорізької міської, Орджонікідзевської та Жовтневої районих адміністрацій Запорізької міської ради. За вагомий внесок у розвиток освіти і науки нагороджена грамотами Міністерства освіти і науки України та Запорізького національного університету
Здійснює загальне адміністративне управління, визначає стратегічні напрями розвитку аудиторської фірми, а також бере безпосередню участь в аудиті підприємств та фінансових установ.

Комарницька
Лариса
Анатоліївна
Заступник директора з правових питань. Має вищу юридичну освіта (магістр права). Загальний стаж роботи 21 рік; в аудиті 16 років.

Спеціалізація – організація правової роботи в аудиторській фірмі; представлення інтересів юридичних осіб в господарських і адміністративних судах усіх рівнів та контролюючих органах; консультації і правова допомога при спростуванні судових рішень, постанов в апеляційному або касаційному порядку; податково-юридична експертиза договорів, внесення необхідних змін, спрямованих на мінімізацію податково-юридичних ризиків                                                                                                                                         

                                                                            Провідні аудитори

Дмитракова
Оксана
Євгенівна

Сертифікований аудитор, сертифікований бухгалтер – практик САР; член ВПГО "Спілка аудиторів України"; член ФПБАУ. Має дві вищі освіти – технічну і економічну. Загальний стаж роботи 23 роки; в аудиті 20 років. Автор статей в періодичних спеціалізованих бухгалтерських виданнях та тез доповідей на науково-практичних конференціях, присвячених проблемним питанням обліку, оподаткування і аудиту.
За активну участь і високі досягнення в розвитку українського аудиту нагороджена грамотами ЗТВ Спілки аудиторів України.

Спеціалізація – аудит податкової звітності; проведення семінарів-тренінгів та консультацій з питань організації та ведення бухгалтерського і податкового обліку, складання фінансової і податкової звітності; оптимізація оподаткування і податкове планування

 

Царенко
Оксана
Вячеславовна

Доктор економічних наук; доцент, сертифікований аудитор, сертифікований бухгалтер – практик САР; член ВПГО "Спілка аудиторів України"; член ФПБАУ. Має дві вищі освіти – економічну і педагогічну. Загальний стаж роботи 36 років; в аудиті 23 роки. Автор понад 100 наукових праць та методичних розробок, в т.ч. монографії та навчальні посібники.
За сумлінну працю, вагомий внесок у поліпшення методології бухгалтерського обліку та аудиту, високий професіоналізм неоднаразово нагороджувалася грамотами та подяками Аудиторської палати України, ВПГО "Спілка аудиторів України", Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України.

Спеціалізація – організація, впровадження та підтримання ефективного функціонування системи контролю якості аудиторської фірми; розробка методичних матеріалів з процесу аудиту за МСА; здійснення моніторингу системи контролю якості

                                              
                                                                           Асистенти аудитора

 
Кириченко
Ірина
Анатоліївна
Має вищу економічну освіту (магістр економіки), загальний стаж роботи 14 років; в аудиті 14 років.

Спеціалізація – аудит при реєстрація випуску акцій (облігацій); аудит при поповнені статутного капіталу підприємства; аудит при купівлі/продажу бізнесу, при зміні головного бухгалтера/керівника; огляд фінансової звітності; бере участь в аудиті фінансової звітності підприємств і фінансових установ, а також в податковому аудиті.
Турукало
Ольга
Володимирівна
Має вищу економічну освіту (магістр економіки). Загальний стаж роботи 13 років; в аудиті 13 років.

Спеціалізація – організація консалтингової діяльності аудиторської фірми; розробка методичних матеріалів для семінарів та тренінгів з обліку та оподаткування; надання консультацій з організації та ведення бухгалтерського обліку; бере участь в аудиті фінансової звітності підприємств та організацій
  Федосімова
Ірина
Олександрівна

 Має вищу економічну освіту. Загальний стаж роботи 5 років; в аудиті 5 років.

Спеціалізація – надання послуг з організації і ведення бухгалтерського та податкового обліку на підприємствах торгівлі та підприємствах невиробничої сфери на основі аутсорсингу;  бере участь в аудиті фінансової та податкової звітності підприємств різних форм власності.

                                                             Провідні спеціалісти

Кривенко
Катерина
Миколаївна
Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності. Має вищу економічну освіту (магістр економіки). Загальний стаж роботи 12 років; в аудиті 12 років.

Спеціалізація – надання послуг з організації і ведення бухгалтерського та податкового обліку на промислових підприємствах та автотранспортних підприємствах на основі аутсорсингу; експрес-аналіз фінансово-господарької діяльності підприємств та аналіз фінансового стану підприємств та організацій; бере участь в аудиті фінансової та податкової звітності підприємств різних форм власності.
 
Снітко
Анна
Андріївна

Економіст з бухгалтерського обліку та фінансового аналізу. Має вищу економічну освіту (спеціаліст). Загальний стаж роботи 3 роки; в аудиті 1 рік.

Спеціалізація – надання послуг з організації і ведення бухгалтерського та податкового обліку на промислових підприємствах, торговельних та автотранспортних підприємствах на основі аутсорсингу; експрес-аналіз фінансово-господарької діяльності підприємств та аналіз фінансового стану підприємств та організацій; бере участь в аудиті фінансової та податкової звітності підприємств різних форм власності.

Плутицька
Катерина
Миколаївна
Юрист. Має вищу юридичну освіту (магістр права). Загальний стаж роботи 11 років; в аудиті 11 років. Автор близько 30 наукових праць в області права.

Спеціалізація
– надання консультацій з питань застосування нормативно-правових актів України та правових питань, в.ч. судової практики; розробка посадових інструкцій для працівників підприємства; підготовка договорів; представлення інтересів юридичних осіб в контролюючих органах; підготовка позовних заяв, претензій, зауважень до актів перевірки.
Ужва
Оксана Олександрівна
Бухгалтер. Має вищу економічну освіту (магістр економіки). Загальний стаж роботи 11 років; в аудиті 11 років.

Спеціалізація
– ведення та відновлення бухгалтерського і податкового обліку; розробка облікової політики підприємств; розробка систем оцінки, оплати праці і мотивації персоналу; проведення атестації, професійного тестування персоналу підприємств та організацій.
Бринза
Ігор
Васильович
Обробник інформаційного матеріалу. Має вищу економічну освіту. Загальний стаж роботи 13 років; в аудиті 9 років.

Спеціалізація
– підбір інформаційного та довідкового матеріалу за відповідною тематикою та його оформлення; систематизоване кодування інформаційного матеріалу; робота з довідково-пошуковим апаратом і покажчиками; ведення картотеки та індексування замовлень; приймання та облік кореспонденції; ведення звітної документації; пакування інформаційного матеріалу; підбір новин, оголошення і реклами для розміщення на корпоративному сайті

Ми використовуємо увесь наш досвід і ресурси для досягнення високих результатів.

Ми гарантуємо високий професійний рівень наших фахівців, які :

  •      відповідають стандартам професійної освіти;
  •      мають достатній практичний досвід роботи за фахом;
  •      постійно удосконалюють свої навички і знання у сфері законодавства, методології і практики аудиторських послуг;
  •      активно обмінюються досвідом з провідними фахівцями в області аудиту, права, фінансового і податкового обліку.