Головна
Історія та цінності
Послуги
Аудит
Аналіз та прогнози
МСФЗ
Бухгалтерський облік
Податковий облік
Консалтинг
Право
Спеціалізовані послуги
Цінова політика
Партнери
Публічна інформація
Новини
Контакти


 
14.08.2016 Шановні клієнти! Звертаємо Вашу увагу на ЗМІНУ ЕЛЕКТРОННОЇ АДРЕСИ аудиторської ф >>>
17.01.2017 Шановні клієнти, аудитори, гол. бухгалтера! Тематика семінарських занять розміщен >>>
6.03.2017 Шановні клієнти! Пропонуємо Вам відвідати наші семінарські заняття! Ми цінуємо Ва >>>
 
 
 


 

                                             АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ


                                                                                                  «Ви ніколи не вирішите проблему, поки не визнаєте, що вона у вас є»
                                                                                                                                                                                                    (Харві Макеей)

     Мета аудиту полягає у підтвердженні аудитором достовірності фінансової інформації підприємства, як в цілому, так і щодо окремих її аспектів. За результатами перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання аудитор висловлює незалежну думку щодо достовірності фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах і відповідності її вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно з вимогами користувачів. (ст.3 Закону України "Про аудиторську діяльність").

     Ми працюємо для того, щоб найвищий управлінський персонал клієнта, його власники та інші користувачі отримали правдиву та достовірну інформацією, для прийняття правильних управлінських рішень.
     Ми надаємо повний спектр аудиторських, консультаційних та інших професійних послуг високої якості нашим клієнтам, а саме:


     Аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності), що складена у відповідності до:

 •      законодавства України – П(С)БО;
 •      Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).


     Аудит податкової звітності

     Огляд фінансової звітності, що складена у відповідності до:

 •      законодавства України – П(С)БО;
 •      Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).


     Аудит спеціального призначення та інші послуги з надання впевненості:

 •      аудит фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення;
 •      аудит окремих фінансових звітів та певних елементів, рахунків або статей фінансової звітності;
 •      завдання з надання звіту щодо узагальненої фінансової звітності;
 •      завдання з надання впевненості, що не аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації;
 •      перевірка прогнозної фінансової інформації;
 •      експертний аналіз обліково-документальної інформації на достовірність облікових даних у відповідності з дійсним
       законодавством;
 •      оцінка ефективності системи внутрішнього контролю;
 •      оцінка ефективності функціонування системи управління;
 •      оцінка ефективності систем управління персоналом;
 •      оцінка ефективності систем корпоративного управління;
 •      оцінка відповідності діяльності підприємства вимогам законодавства;
 •      оцінка надійності системи бухгалтерського обліку тощо.


    Супутні послуги:

 •      завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації;
 •      завдання з підготовки інформації для фінансової звітності

 
Вам необхідний аудит якщо Ви: Вам корисний аудит:
 • емітенти ЦП публічного та приватного
  розміщення;
 • професійні учасники ринку ЦП:
 •  реєстратори ЦП;
 • кредитні спілки;
 •  компанії з управління активами;
 •  страхові компанії
 •  ліквідація;                                                                   
 • випуск облігацій.   
 • для перевірки роботи бухгалтерії як погляд стороннього, незалежного фахівця;
 • при зміні головного бухгалетра чи директора підприємства;
 • для власника при перевірці контролю витрачання управлінським персоналом підприємства грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей;
 • підготовка та супроводження підприємства при перевірці органами ДПАУ, КРУ та ін.
Аудит для вітчизняних інвесторів:
 • аудит на замовлення власника (встановлення дійсного стану справ);
 • купівля / продаж бізнесу;
 • ліквідація бізнесу;
 • ліцензування видів діяльності;
 • поповнення статутного капіталу підприємства;
 • реєстрація випуску акцій (облігацій);
 • аудит фінансової звітності, складеної за МСФЗ тощо.
Аудит для іноземних інвесторів:
 • аудит на замовлення власника (встановлення дійсного стану справ);
 • купівля / продаж бізнесу;
 • фінансовий Due Diligence;
 • аудит фінансової звітності, складеної за МСФЗ тощо.


Наші професійні спеціалісти мають широкий досвід обслуговування приватних та державних підприємств, в тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, і здатні задовольнити потреби найвимогливіших клієнтів.