Головна
Історія та цінності
Послуги
Цінова політика
Партнери
Публічна інформація
Новини
Контакти


 
14.08.2016 Шановні клієнти! Звертаємо Вашу увагу на ЗМІНУ ЕЛЕКТРОННОЇ АДРЕСИ аудиторської ф >>>
17.01.2017 Шановні клієнти, аудитори, гол. бухгалтера! Тематика семінарських занять розміщен >>>
6.03.2017 Шановні клієнти! Пропонуємо Вам відвідати наші семінарські заняття! Ми цінуємо Ва >>>
 
 
 


 

ТОВ "АФ "ПРОФЕСІОНАЛ-АУДИТ" є публічною для суспільства, у зв’язку з чим розкриває наступну інформацію:

                                                                Загальна інформація
Повна назва аудиторської фірми: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "ПРОФЕСІОНАЛ-АУДИТ"
Скорочена назва аудиторської фірми: ТОВ "АФ "ПРОФЕСІОНАЛ-АУДИТ"
Ідентифікаційний код: 22137975
Місцезнаходження:
                                      Юридична адреса: 69124, м. Запоріжжя, Хортицьке шосе, 42/108.
                                      Фактична адреса:  69035, м. Запоріжжя, пр.Соборний, 180-А.
Контактна інформація:
                                       Телефон/факс:                        (061) 213-31-89; 213-21-61,
                                       Телефони:                                (061) 220-02-35, 220-02-36.
                                       Адреса електронної пошти: profauditzp@ukr.net
Інформація про державну реєстрацію: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серії А00 №203291.
Інформація про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №0487, виданого за рішенням АПУ від 26.01.2001 р. № 98. Продовжено до 29.10.2020 р. згідно з рішенням АПУ від 29.10.2015 р. №316/3.
Інформація про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів: Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ 000301 реєстраційний №329, виданого за рішенням ДКЦПФР від 27.03.2007 р. № 565. Термін дії свідоцтва до 30.11.2015 р.

                                                        Інформація про керівництво

Посада керівника аудиторської фірми – директор ТОВ "АФ "ПРОФЕСІОНАЛ-АУДИТ"
Прізвище, ім'я, по-батькові: Проскуріна Неля Миколаївна.
Сертифікат аудитора: сертифікат аудитора України Серія А, № 001697, виданий рішенням АПУ від  24.11.1994 р. № 22, термін дії продовжено до 24.11.2018 р.
Контактна інформація:
                                          Телефон:                                 (061) 220-02-35.
                                          Адреса електронної пошти: profauditzp@ukr.net

            Інформація про систему внутрішнього контролю якості аудиторських послуг
Параметри системи внутрішнього контролю якості ТОВ "АФ "ПРОФЕСІОНАЛ-АУДИТ" викладено та закріплено в Положенні з контролю якості аудиту ТОВ "АФ "ПРОФЕСІОНАЛ – АУДИТ", відповідних внутрішньо фірмових стандартах, положеннях, порядках та методичних інструкціях.
Відповідальний за внутрішню систему контролю якості – провідний аудитор Царенко Оксана Вячеславівна
Сертифікат аудитора: сертифікат аудитора України Серія А, № 001202, виданий рішенням АПУ від 28.04.1994 р. № 14, термін дії продовжено до 28.04.2018 р.
Контактна інформація:
                                          Телефон:                                 (061) 220-02-36
                                          Адреса електронної пошти: profaudit@i.ua

Система контролю якості аудиторських послуг, діюча в ТОВ "АФ "ПРОФЕСІОНАЛ-АУДИТ" у жовтні 2015 р. пройшла зовнішню перевірку контролю якості професійних послуг Аудиторською палатою України. (Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане рішенням АПУ №316/4 від 29.10.2015 р. "Про результати зовнішніх перевірок систем контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами").                           
                             Інформація про страхування професійної відповідальності
Між ТОВ "АФ "ПРОФЕСІОНАЛ-АУДИТ" та ПРАТ СК "АРМА" укладено договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами. Сума страхового покриття відповідно Договору складає 300 000,00 грн. Строк дії договору страхування - 23.10.2018 р.


                 Інформація про систему конфіденційного зберігання інформації та документів
Нами розроблена система конфіденційного зберігання інформації та документів:
-    Положення про зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації ТОВ "АФ "ПРОФЕСІОНАЛ-АУДИТ";
-    Внутрішньофірмове положення "Система інформаційної безпеки в аудиторській фірмі";
-    Внутрішньофірмове положення про комерційну таємницю аудиторської фірми.
Довідка про наявність умов, що забезпечують дієву систему конфіденційного зберігання інформації стосовно замовників аудиторських послуг:

                       

             Інформація про проведення обов’язкового аудиту суб’єктів господарювання, визначених
                у ст. 8 Закону України "Про аудиторську діяльність", виконаного протягом 2017 р.

Перелік суб’єктів, у яких аудиторська фірма провела обов’язковий аудит протягом попереднього календарного року:
1.    ВАТ "Запорізьке кар’єроуправління"
2.    ПрАТ "Бердянський "Агротехсервіс"
3.    ПАТ "Бердянський завод підйомно-транспортного обладнання"
4.    ПрАТ "Бердянська міська стоматологічна поліклініка"