Головна
Історія та цінності
Інформація про фірму
Місія та філософія
Позиція на ринку
Персонал
Сертифікати та свідоцтва
Послуги
Цінова політика
Партнери
Публічна інформація
Новини
Контакти


 
14.08.2016 Шановні клієнти! Звертаємо Вашу увагу на ЗМІНУ ЕЛЕКТРОННОЇ АДРЕСИ аудиторської ф >>>
17.01.2017 Шановні клієнти, аудитори, гол. бухгалтера! Тематика семінарських занять розміщен >>>
6.03.2017 Шановні клієнти! Пропонуємо Вам відвідати наші семінарські заняття! Ми цінуємо Ва >>>
 
 
 


 

                                                                                НАША МІСІЯ

    Полягає в підвищенні безпеки і ефективності бізнесу наших клієнтів шляхом надання високоякісних аудиторських послуг, неухильно дотримуючись найвищих стандартів якості послуг, що надаються, та прагнучи до зростання довіри суспільства до національного аудиту.
   Допомога в досягненні українським підприємствам високої рентабельності ведення бізнесу як на національному, так і на міжнародному ринку за рахунок інтеграції традиційних і новаторських консалтингових рішень.

 
                                                                             
НАША ФІЛОСОФІЯ

     Ключові чинники успіху сучасного підприємства - це володіння повною і актуальною інформацією з усіх питань управління і функціонування бізнесу, використання адаптованих до особливостей реалій української економіки сучасних методик і технологій, які відповідають високим міжнародним стандартам в області ефективного управління бізнесом і забезпечують захист інтересів підприємства на ринку і його розвитку.
    З 1994 року ми допомагаємо підприємствам-клієнтам досягати додаткових переваг у бізнесі, спираючись не лише на власний потенціал, але і на аналітичний ресурс наших фахівців - професіоналів.
      У центрі уваги діяльності нашої фірми знаходиться клієнт. Наші послуги завжди орієнтовані на потреби наших клієнтів.
     Працюючи за багатьма напрямками аудиту і консалтингу, ми завжди пам'ятаємо про філософію нашої фірми: комплексний підхід до вирішення проблем клієнтів, що забезпечує всебічний супровід їх діяльності, і як результат - ефективний розвиток, оптимізацію процесів і структури бізнесу на основі сучасних інструментів управління, вивільнення ресурсів і скорочення витрат. При реалізації проектів (замовлень) ми орієнтовані на довгострокові стосунки і прагнемо запропонувати клієнтові комплексне вирішення виявлених проблем на основі гнучкого поєднання різних видів послуг нашої фірми. Головний підсумок спільної роботи - підвищення ефективності бізнесу підприємств-клієнтів.
     Ми гарантуємо високу якість послуг завдяки впровадженню в аудиторській фірмі безперервного професійного навчання і постійної мотивації наших співробітників.
     Стосунки як з нашими клієнтами, так і всередині фірми з нашими співробітниками завжди характеризуються взаємною повагою і відкритістю.  
     В інтересах наших клієнтів ми турбуємося про збереження нашої незалежності і автономії.

                                                                                  НАШІ ЦІННОСТІ

В основу нашої роботи покладено сім принципів:
        ЯКІСТЬ:Ми прагнемо відповідати найвищим стандартам професії та дотримуватися високої якості послуг.


 

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ: Наша робота відповідає вимогам Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародним стандартам контролю якості, аудиту, огляду, надання впевненості та супутніх послуг, а також Кодексу Етики Професійних бухгалтерів, та спрямована на підтримання професійної компетентності для найбільш повного задоволення потреб клієнтів. Головними аспектами нашої фірми є дотримання професійної незалежності та наслідування принципів ділової професійної етики.

 

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ: Ми забезпечуємо і гарантуємо дотримання конфіденційності інформації, отриманої в процесі надання професійних послуг і при взаємодії з клієнтами, іншими сторонами. Нами розроблено та впроваджено суворі правила дотримання конфіденційності і професійної таємниці.

ЕФЕКТИВНІСТЬ: Ми прагнемо допомагати нашим клієнтам досягати успіху. Невід'ємний інструмент – конструктивний діалог та рішучість в складних ситуаціях.

ІННОВАЦІЇ: Ми розробляємо і використовуємо новітні методи і технології для надання аудиторських послуг високої якості. Новаторство у сфері послуг немислимо без впровадження передових інформаційних технологій. Ми використовуємо IT в цілому і особливо Інтернет в якості якнайточніших інструментів, що допомагають приймати ефективні рішення і діяти зі швидкістю думки.

 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ: Ми поважаємо і підтримуємо розвиток інтелектуального капіталу як запоруки успіху нашої діяльності. Нашою безперечною цінністю є добросовісний і висококваліфікований персонал представлений командою професіоналів: бухгалтерів, аудиторів, економістів, юристів, яких об'єднує спеціальна освіта, ґрунтовні практичні знання і досвід наших провідних фахівців, а також продумана система мотивації і підвищення кваліфікації для усіх наших співробітників. Це провідні спеціалісти, які гордяться своєю професією, прагнуть досягти найвищих стандартів якості надання послуг, постійно удосконалюють професійні знання та навички, і розділяють філософію, місію та цінності нашої фірми.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО КОЖНОГО КЛІЄНТА: Наші власні методики і внутрішньофірмові стандарти дозволяють якісно, з повною відповідальністю за виконану роботу, задовольнити потреби будь-яких клієнтів. Загальні зусилля професіоналів спрямовані на розвиток і підвищення ефективності вашого бізнесу. Завдяки злагодженій командній роботі ми вирішуємо поточні завдання і попереджаємо можливі проблеми, а також даємо консультації з питань, що цікавлять. Важливим для нас є вірність партнерським зобов'язанням. Ми відкриті для чесної професійної співпраці!

     
                             
 

                                                                      НАШІ ЦІЛІ

    Сучасна концепція аудиту — забезпечення безпеки, прозорості та правильної організації бізнесу, захист інтересів користувачів фінансової та іншої економічної інформації, задоволення внутрішніх потреб професійного ринку аудиту України та забезпечення визнання важливої ролі аудиторської професії в суспільстві.
   
      Цій концепції відповідають наші цілі:

 • максимально зменшити ризики клієнтів у сфері підприємництва, забезпечивши високий рівень професійних послуг для досягнення ефективної діяльності суб’єктів господарювання;
 • надання ефективного сприяння і допомоги підприємствам різних галузей господарювання та форм власності в здійсненні об'єктивної оцінки фінансово-економічного стану бізнесу;
 • високоякісне консультування суб’єктів господарювання щодо попередження та уникнення помилок і порушень законодавства по веденню господарської діяльності, а також формуванню пропозицій, які дозволяють підвищити ефективність діяльності економічних служб і створення базису для ухвалення ефективних рішень;
 • залучення до нашої команди професіоналів досвідчених фахівців та сприяння їх професійному зростанню надалі, що дозволить максимально розширити сферу обслуговування наших клієнтів;
 • прагнемо впроваджувати найкращі світові практики у сфері якості послуг, тому приділяємо належну увагу удосконаленню політики в цій сфері;
 • прагнемо завжди залишатися автономними і незалежними, для того, щоб бути ближче до наших клієнтів і ринку, забезпечуючи індивідуальний підхід.


                                                                  НАШІ ПРИНЦИПИ:

Професіонали нашої фірми дотримуються таких фундаментальних принципів:

       
 • Незалежність – спрямованість думки, яка дає можливість висловити висновок без будь-якого впливу, що може поставити під загрозу професійне судження, та діяти доброчесно, з об’єктивністю та професійним скептицизмом; уникнення фактів та обставин настільки суттєвих, що розсудлива та поінформована третя сторона, зваживши усі конкретні факти й обставини, ймовірніше за все, дійшли висновку, що доброчесність, об’єктивність чи професійний скептицизм фірми чи члена групи з проведення аудиту були під загрозою.
 • Чесність – бути щирим та чесним в усіх професійних та ділових стосунках.     
 • Об'єктивність – не допускати упередженості, конфлікту інтересів або неправомірного впливу з боку інших осіб на професійні та ділові судження.     
 • Професійна компетентність та належна ретельність – підтримувати професійні знання та навички на рівні, потрібному для забезпечення отримання клієнтом чи роботодавцем компетентних, професійних послуг, що базуються на сучасних тенденціях практики, законодавстві та методиках, а також діяти сумлінно і відповідно до застосовних технічних та професійних стандартів.     
 • Конфіденційність – поважати конфіденційність інформації, отриманої в результаті професійних та ділових стосунків, і тому не розголошувати таку інформацію третім сторонам без належного та спеціального дозволу, якщо немає юридичного чи професійного права розкривати її; не використовувати цю інформацію для особистої вигоди професійного бухгалтера або третіх сторін.     
 • Професійна поведінка – дотримуватися відповідних законів та нормативних актів та утримуватись від будь-яких дій, які дискредитують професію.


Ми гарантуємо
:

 •     бездоганне дотримання норм Кодексу етики професійних бухгалтерів;
 •     якість роботи та довіру Клієнта;
 •     об'єктивність і незалежність;
 •     суворе дотримання конфіденційності.