Головна
Історія та цінності
Послуги
Аудит
Аналіз та прогнози
МСФЗ
Бухгалтерський облік
Податковий облік
Консалтинг
Право
Спеціалізовані послуги
Цінова політика
Партнери
Публічна інформація
Новини
Контакти


 
14.08.2016 Шановні клієнти! Звертаємо Вашу увагу на ЗМІНУ ЕЛЕКТРОННОЇ АДРЕСИ аудиторської ф >>>
17.01.2017 Шановні клієнти, аудитори, гол. бухгалтера! Тематика семінарських занять розміщен >>>
6.03.2017 Шановні клієнти! Пропонуємо Вам відвідати наші семінарські заняття! Ми цінуємо Ва >>>
 
 
 


 

ПІДГОТОВКА, ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА КОНСОЛІДАЦІЯ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

                                                                                                                    «Аудитор – людина, яка може робити важкі речі легко»

     Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" передбачено обов'язкове складання публічними акціонерними товариствами, банками і страховиками, а також підприємствами, які проводять господарську діяльність за видами, визначеними КМУ, фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності згідно з МСФЗ.

     Позитивними факторами застосування МСФЗ як для підприємств, які складають фінансову звітність, так і для зовнішніх користувачів є:
    - можливістю отримання необхідної інформації для прийняття управлінських рішень;
    - забезпеченням порівнянності звітності з іншими підприємствами, незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якій території здійснюють господарську діяльність;
    - можливістю залучення іноземних інвестиції та позик, а також виходом на закордонні ринки; престижністю, забезпеченням більшої довіри з боку потенційних партнерів;
    - у багатьох випадках велика надійність інформації; прозорістю інформації, що забезпечується шляхом дотримання правил її складання, а також численними поясненнями до звітності.

        Отримання звітності, що відповідає стандартам МСФЗ, можливо двома основними способами:

 •     ведення паралельного обліку,
 •     трансформація фінансової звітності.


    Паралельний облік - це облік, який ведеться в інших стандартах (наприклад, МСФЗ), на відміну від тих, за якими вже ведеться облік (наприклад, П(С)БО). Таким чином, всі господарські операції підприємства реєструється двічі: перший раз у системі національного обліку, другий - за МСФЗ. При побудові паралельного обліку показники фінансової звітності по МСФЗ формуються на основі даних бухгалтерського обліку по МСФЗ.
     При трансформації звітності показники звітності по МСФО формуються на основі даних звітності за національними стандартами, скоригованих на величину відмінностей у принципах підготовки обліку та звітності.

     Аудиторська фірма пропонує наступні види послуг:


     Підготовка фінансової звітності підприємства згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що включає:

 •      розробку облікової політики згідно МСФЗ;
 •      складання вступного балансу згідно МСФЗ;
 •      складання балансу за МСФЗ на початок першого звітного періоду;
 •      складання фінансової звітності за МСФЗ на звітну дату.


     Трансформація фінансової звітності, складеної згідно законодавства України у фінансову звітність за МСФЗ, що включає:

 •      розробку облікової політики згідно МСФЗ;
 •      розробку трансформаційної моделі;
 •      збір інформації, необхідної для розрахунку трансформаційних коригувань, перегрупування і перекласифікації статей
       звітності, складеної за П(С)БО, у фінансову звітність за МСФЗ;
 •      складання вступного балансу згідно МСФЗ;
 •      складання балансу за МСФЗ на початок першого звітного періоду;
 •      складання фінансової звітності за МСФЗ на звітну дату.


     Трансформація фінансової звітності дочірніх підприємств, складеної за П(С)БО, у фінансову звітність за МСФЗ та консолідація фінансової звітності материнської компанії та її дочірніх підприємств у відповідності до МСФЗ.

     Крім того, ми пропонуємо:

 •      Консультації з питань підготовки фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ;
 •      Супроводження процесу підготовки фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ;
 •      Ознайомлення персоналу із останніми змінами в МСФЗ та порядком їх інтерпретації;
 •      Надання допомоги у впровадженні системи обліку за МСФЗ та її супроводження"
 •      Аудит фінансової звітності, підготовленої за вимогами МСФЗ.