Головна
Історія та цінності
Послуги
Аудит
Аналіз та прогнози
МСФЗ
Бухгалтерський облік
Податковий облік
Консалтинг
Право
Спеціалізовані послуги
Цінова політика
Партнери
Публічна інформація
Новини
Контакти


 
14.08.2016 Шановні клієнти! Звертаємо Вашу увагу на ЗМІНУ ЕЛЕКТРОННОЇ АДРЕСИ аудиторської ф >>>
17.01.2017 Шановні клієнти, аудитори, гол. бухгалтера! Тематика семінарських занять розміщен >>>
6.03.2017 Шановні клієнти! Пропонуємо Вам відвідати наші семінарські заняття! Ми цінуємо Ва >>>
 
 
 


 

БУХГАЛТЕРСЬКЕ СУПРОВОДЖЕННЯ

 


                                                       «Бухгалтерія - це мистецтво. Професія, що вимагає таланту і терпіння. Особливий дар
                                                         бачити за цифрами складний світ економіки у її взаємозв'язках і гармонії.»
                                                                                                                                                                                       (І. Штеммлер)


     

   Послуги з професійного бухгалтерського обліку допоможуть Вам бути впевненими в тому, що бухгалтерських облік на підприємстві ведеться відповідно до вимог законодавства України, і Ви можете в будь-який момент отримати оперативну інформацію, яка дійсно відображає стан справ Вашого бізнесу. До переваг таких послуг ми відносимо високу якість роботи, технологічний рівень виконання, використання прогресивних методик перевірених на практиці, що дозволяє зменшити втрати та збільшити дохідність вашого бізнесу.     Аудиторська фірма надає такі послуги з бухгалтерського обліку:

     Аутсорсинг професійного бухгалтерського обліку:

 •      адаптація бухгалтерської звітності до міжнародних бухгалтерських норм;
 •      ведення бухгалтерського обліку, на основі первинних документів отриманих від клієнта;
 •      ведення бухгалтерського обліку клієнта (П(С)БО, МСФЗ) на правах бухгалтера;
 •      своєчасна подача фінансової звітності до державних контролюючих органів;
 •      підготовка та подання відповідних звітів та аналітичних форм клієнту;
 •      підготовка пакету документів для перевіряючих органів;
 •      зберігання звітності та документів після їх затвердження;
 •      експертиза документів та підготовка аналітичних довідок та висновків з питань обліку;
 •      надання рекомендацій, щодо стану підприємства на основі даних бухгалтерського обліку.


     Підготовка фінансової звітності:

 •      підготовка повного пакету фінансових звітів відповідно до П(С)БО та МСФЗ;
 •      трансформація (компіляція) фінансової звітності відповідно до МСФЗ.


     Відновлення бухгалтерського обліку:

 •      повне відновлення бухгалтерського обліку;
 •      часткове відновлення бухгалтерського обліку;
 •      відновлення відсутніх документів;
 •      складання фінансової звітності на основі відновлених даних.


     Постановка бухгалтерського обліку:

 •      вивчення бізнес-процесів підприємства;
 •      розробка основних принципів та методів ведення бухгалтерського обліку;
 •      підготовка облікової політики (П(С)БО, МСФЗ), робочого плану рахунків, оптимізація системи документообігу.


     Методичне забезпечення бухгалтерського обліку:

 •      методична та правова підтримка рішень в галузі бухгалтерського обліку;
 •      розробка методичних матеріалів з бухгалтерського обліку;
 •      розробка бухгалтерських документів, форм та звітів;
 •      розробка методики консолідації балансу та інших форм внутрішніх звітів для підприємств, що мають філіали чи
       структурні підрозділи на самостійному балансі;
 •      проведення професійних тренінгів.


     Перевірка стану бухгалтерського обліку з метою визначення того, чи є інформація, яка надається управлінському та найвищому управлінському персоналу достовірною, тобто такою, що відображає реальний стан справ на підприємстві.

    Наші професійні спеціалісти мають широкий досвід обслуговування приватних та державних підприємств, в тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, і здатні задовольнити потреби найвимогливіших клієнтів.