Головна
Історія та цінності
Послуги
Аудит
Аналіз та прогнози
МСФЗ
Бухгалтерський облік
Податковий облік
Консалтинг
Право
Спеціалізовані послуги
Цінова політика
Партнери
Публічна інформація
Новини
Контакти


 
14.08.2016 Шановні клієнти! Звертаємо Вашу увагу на ЗМІНУ ЕЛЕКТРОННОЇ АДРЕСИ аудиторської ф >>>
17.01.2017 Шановні клієнти, аудитори, гол. бухгалтера! Тематика семінарських занять розміщен >>>
6.03.2017 Шановні клієнти! Пропонуємо Вам відвідати наші семінарські заняття! Ми цінуємо Ва >>>
 
 
 


 

     ТОВ "АФ "ПРОФЕСІОНАЛ-АУДИТ" надає послуги відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993 р. № 3125-ХІІ, нормативних документів Аудиторської Палати України, а також діючих в Україні законодавчих і нормативних актів.

      Наш колектив складається з професіоналів в сферах аудиту, бухгалтерського обліку, оподаткування і ведення бізнесу. Це дозволяє нам формувати групи фахівців, які зможуть Вам кваліфіковано надати всі необхідні консультації та послуги, і допоможуть досягти поставлених цілей.

      ТОВ "АФ "ПРОФЕСІОНАЛ-АУДИТ" надає послуги з наступних напрямів:

      Аудит

    Незалежний аудит є основою для розуміння стану бізнесу і ухвалення важливих управлінських рішень. Ми завжди намагаємося проводити якісні і конструктивні аудиторські перевірки для задоволення найрізноманітніших потреб клієнта.

      Аналіз та прогнози

     Фінансовий аналіз є необхідним елементом ведення бізнесу. Цей аналіз дозволяє виявити і оцінити внутрішні проблеми підприємства, рішення яких сприятиме ухваленню правильних управлінських рішень в області розвитку підприємства, виходу з кризи, залучень інвестицій і т.д.
Сьогодні бізнес-планування є важливою складовою ведення бізнесу. Це інструмент, який допомагає запланувати фінансову діяльність, поставити необхідні цілі і досягати їх.

     МСФЗ

     На сьогодні українські підприємства або вже застосовують, або тільки збираються застосувати ведення бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗО). Однією з переваг переходу на МСФЗ є підвищення прозорості, збільшення можливостей для аналізу діяльності і наближення до міжнародних ринків капіталу. Наші фахівці допоможуть Вам з формування власної стратегії ведення бухгалтерського обліку за МСФЗ та при трансформації фінансової звітності за МСФЗ.

     Бухгалтерський облік

    Відновлення бухгалтерського обліку, методологічне забезпечення обліку, автоматизація облікових процесів, розробка бухгалтерських документів, складання фінансової звітності по П(С)БО і МСФО - це лише деякі послугу, що надаються у сфері бухгалтерського обліку.

     Податковий облік

     Оподаткування є важливим чинником існування будь-якого підприємства та впливає на результати його фінансово-господарської діяльності. Тому дуже важливо реагувати на усі зміни законодавчої бази і зуміти вчасно внести коригування в діючий податковий план. Ми допоможемо Вам не лише отримати відповіді на існуючі питання, пов'язані з оподаткуванням, але і створити ефективну систему податкового планування.

     Консалтинг

    Наші консультації допомагають нашим клієнтам поліпшити показники бізнесу і пристосовуватися до умов, що постійно змінюються. Кожна відповідь на ваші запити носить для нас індивідуальний характер. Ми вивчаємо усі чинники впливу, радимо можливі варіанти розвитку ситуації і прогнозуємо наслідки.

    Право

    Досвідчені професійні фахівці нашої аудиторської фірми завжди нададуть Вам кваліфіковану юридичну допомогу чи повноцінну консультацію з будь-яких питань, роз'яснять зміни в законодавстві і допоможуть Вам і Вашому підприємству уникнути ризиків, пов'язаних із законодавчим регулюванням оподаткування, веденням фінансово-господарської діяльності та іншими штатними ситуаціями.

    Спеціалізовані послуги


    Також ми надаємо спеціалізовані послуги (тренінги, семінари, тощо), які можуть бути корисними для розвитку вашого бізнесу на будь-якій стадії.