Головна
Історія та цінності
Послуги
Аудит
Аналіз та прогнози
МСФЗ
Бухгалтерський облік
Податковий облік
Консалтинг
Право
Спеціалізовані послуги
Цінова політика
Партнери
Публічна інформація
Новини
Контакти


 
14.08.2016 Шановні клієнти! Звертаємо Вашу увагу на ЗМІНУ ЕЛЕКТРОННОЇ АДРЕСИ аудиторської ф >>>
17.01.2017 Шановні клієнти, аудитори, гол. бухгалтера! Тематика семінарських занять розміщен >>>
6.03.2017 Шановні клієнти! Пропонуємо Вам відвідати наші семінарські заняття! Ми цінуємо Ва >>>
 
 
 


 

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ

«Рівність прав не в тому, що усі ними користуються, а в тому, що вони усім надані.»
(Луций Сенека)

      Важко уявити, що сучасне ведення бізнесу може здійснюватися без звернення до фахівців юридичної сфери. Часто саме втручання юристів допомагає підприємствам оспорити незаконне стягування грошових коштів, зберегти добре ім'я і репутацію або вирішити заплутану ситуацію з державними контролюючими органами.
    Досвідчені професійні фахівці нашої аудиторської фірми завжди нададуть Вам кваліфіковану юридичну допомогу чи повноцінну консультацію з будь-яких питань, роз'яснять зміни в законодавстві і допоможуть Вам і Вашому підприємству уникнути ризиків, пов'язаних із законодавчим регулюванням оподаткування, веденням фінансово-господарської діяльності та іншими штатними ситуаціями.

     Пропонуємо наступні юридичні послуги:

     Реєстраційні послуги:

 • реєстрація фізичних осіб - підприємців, філій, ПП, ТОВ (в т.ч. з іноземними інвестиціями) "під ключ", внесення змін і доповнень в статутні документи;
 • реорганізація, ліквідація суб'єктів підприємницької діяльності;
 • реєстрація зміни складу засновників;
 • реєстрація зміни директора;
 • реєстрація зміни адреси місцезнаходження;
 • реєстрація зміни обслуговуючої податкової інспекції;
 • організація і супровід при відкритті рахунків у банківських установах;
 • консультування з питань, пов'язаних реєстрацією і функціонуванням новостворюваного підприємства (представництва), у т. ч. розробка і пропозиція найбільш оптимальної з податково-юридичною т.з. організаційно-правової форми і системи оподаткування.


     Господарське право:

 • підготовка господарських договорів, договорів цивільно-правового характеру;
 • підготовка і експертиза зовнішньоекономічних договорів;
 • податково-юридична експертиза договорів, внесення необхідних змін, спрямованих на мінімізацію податково-юридичних ризиків;
 • послуги з підготовки, організації і побудови переговорів і системи переговорного процесу, спрямованих на захист і досягнення необхідних домовленостей в інтересах Замовника;
 • консультування і супровід операцій зміни складу засновників (вихід/вступ учасників - фізичних і/або юридичних осіб) і пов'язаних з цим питань купівлі-продажу корпоративних прав, в т.ч. питання оцінки, розділення майна - виплати учасникові, що виходить, його долі, визначення реальної вартості майна, його оцінка;
 • повний юридичний супровід бізнесу;
 • організація і супровід при укладенні договорів купівлі - продажі бізнесу;
 • судова практика (господарські і податкові спори) :
 • написання претензій і позовних заяв.


     Трудове право:

 • Консультування з питань трудового права :

                    - прийом і оформлення на роботу;
                    - відповідальність працівника і роботодавця;
                    - компенсація збитку (заподіяних збитків), оцінка збитку і збитків,
                    - розірвання трудових стосунків, звільнення працівників, в т.ч. за порушення працівником трудових обов'язків
                       (законодавчі вимоги, порядок і процедура, підготовка необхідних документів);

 • Консультування по складанню, юридичний аналіз і підготовка :

                      - трудових контрактів і договорів;
                      - колективних договорів і їх реєстрація;
                      - договорів про матеріальну відповідальність (повна, часткова);
                      - інших документів, що регулюють трудові стосунки (внутрішні накази, положення, акти, штатний розпис та ін.).

     Фінансове право:

 • консультації і юридичний супровід при відкритті банківських рахунків;
 • консультації і юридичний супровід операцій формування, збільшення (поповнення) статутного капіталу в іноземній і/або національній валюті;
 • консультації, юридичний супровід і сприяння при отриманні банківських і небанківських кредитів в національній і іноземній валютах від резидентів і нерезидентів.


     Представництво:

 • представлення інтересів юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців в господарських і адміністративних судах усіх рівнів;
 • досудове врегулювання суперечок, участь в переговорах у рамках досудового врегулювання суперечок;
 • підготовка претензій, консультації і юридична допомога при реструктуризації заборгованості;
 • підготовка мирової угоди на будь-якій стадії судового процесу;
 • підготовка і подання до суду позовних заяв і інших процесуальних документів;
 • консультації і правова допомога при спростуванні судових рішень, постанов в апеляційному або касаційному порядку;
 • представництво інтересів Клієнта в інших державних органах (в т.ч. податкові органи, митні органи, органи пенсійного страхування).