Головна
Історія та цінності
Послуги
Аудит
Аналіз та прогнози
МСФЗ
Бухгалтерський облік
Податковий облік
Консалтинг
Право
Спеціалізовані послуги
Цінова політика
Партнери
Публічна інформація
Новини
Контакти


 
14.08.2016 Шановні клієнти! Звертаємо Вашу увагу на ЗМІНУ ЕЛЕКТРОННОЇ АДРЕСИ аудиторської ф >>>
17.01.2017 Шановні клієнти, аудитори, гол. бухгалтера! Тематика семінарських занять розміщен >>>
6.03.2017 Шановні клієнти! Пропонуємо Вам відвідати наші семінарські заняття! Ми цінуємо Ва >>>
 
 
 


 

                                             АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗИ


                                                                               «Думати – то важка праця, а тому мало хто за неї береться»
                                                                                                                                                                                      (Генрі Форд)


      Фінансовий аналіз є необхідним елементом ведення бізнесу. Цей аналіз дозволяє виявити і оцінити внутрішні проблеми підприємства, рішення яких сприятиме ухваленню правильних управлінських рішень в області розвитку підприємства, виходу з кризи, залучень інвестицій і т.д.


    Аудиторська фірма пропонує наступні види фінансового аналізу:
  -  Експрес-аналіз дозволяє в короткі терміни (1-2 дні) отримати загальне уявлення про фінансовий стан підприємства на підставі фінансової звітності. Даний аналіз включає в себе аналіз балансу, ліквідності, рентабельності, платоспроможності і  фінансової стійкості.
  -  Комплексний фінансовий аналіз проводитися протягом 3-4 тижнів і являє собою комплексну оцінку фінансового стану підприємства і передбачає розшифровку статей звітності, результатів аудиту і т.д.
   - Аналіз фінансового стану та кредитоспроможності позичальника являє собою розширений аналіз, який дозволяє оцінити готовність підприємства до погашення банківського кредиту
   - Фінансовий аналіз як частину загального дослідження бізнес-процесів підприємства дозволяє оцінити комплексно всі аспекти діяльності підприємства, включаючи виробництво, фінанси, постачання, збут, персонал, маркетинг і т.д.
   - Орієнтований фінансовий аналіз спрямований на вирішення конкретної фінансової проблеми підприємства. Аналіз може проводитися для оптимізації дебіторської заборгованості, розшифровки конкретних статей звітності і т.д.
    - Регулярний фінансовий аналіз дозволяє відслідковувати існуючий фінансовий стан підприємства, що сприяє підвищенню ефективності управління фінансами.     Сьогодні бізнес-планування є важливою складовою ведення бізнесу. Це інструмент, який допомагає запланувати фінансову діяльність, поставити необхідні цілі і досягати їх.
     Розрізняють такі види бізнес-планування: стратегічне, планування реструктуризації, внутріфірмове та з метою залучення інвестицій.
     Для успішного здійснення проекту та отримання грошових коштів необхідна інформаційна база. Вже в процесі збору інформації наші фахівці орієнтуються на ті завдання, які є першочерговими для нашого клієнта. В цілому складання бізнес-плану відбувається за наступним алгоритмом:

 

  •    Збір та аналіз інформації про проект
  •    Економічні розрахунки
  •    Аналіз стану обраної галузі
  •    Оцінка фінансових перспектив проекту

     Вся робота ведеться спільно з клієнтом. Нерідко при роботі над проектом розкриваються уразливі ділянки бізнесу. Наші фахівці готові дати рекомендації по оптимізації бізнесу та удосконалення обраної стратегії.
     Всі етапи робіт, терміни їх виконання та розрахунки узгоджуються з клієнтом, що дозволяє надати успішний проект, спрямований на реалізацію конкретних завдань в назначені терміни.

      Due Diligence
      Метою проведення Due diligence є отримання повного розуміння реального фінансового стану підприємства та всіх ризиків, які негативно впливають або можуть впливати на його діяльність.

     Потреба у проведенні Due Diligence виникає у випадках:

  •    продажу та купівлі бізнесу;
  •     відкриття діяльності за кордоном;
  •     створення спільного підприємства або злиття підприємств;
  •     представлення доказів фінансової спроможності іноземним партнерам або інвесторам;
  •     перевірки надійності та платоспроможності свого контрагента;
  •     перевірки ефективності роботи дочірніх підприємств.


    Завдання аудиторів в процесі проведення процедури Due diligence полягає у визначенні фінансових та податкових ризиків, в оцінюванні достовірності фінансової звітності та визначенні фінансового стану підприємства.
      Види Due diligence:
    - загальний (General Due Diligence), у разі якщо клієнт бажає перевірити всі аспекти діяльності підприємства, включаючи юридичні питання, фінансовий стан, питання оподаткування, якість менеджменту, комерційну діяльність, місце підприємства на ринку.
    - фінансовий Due Diligence (Financial Due Diligence) дає можливість оцінити фінансовий стан підприємства, перевірити його активи та зобов`язання з точки зору їх якості та реальної оцінки (в т.ч. і незареєстрованих зобов`язань та активів, вартість яких завищена, що може суттєво погіршити фінансовий стан в майбутньому).
    - податковий Due Diligence (Tax Due Diligence). Питання оподаткування завжди входять в програму фінансового Due Diligence, але якщо клієнт бажає отримати детальну інформацію про податкові ризики тоді вони стають предметом окремої перевірки.
   - юридичний Due Diligence (Legal Due Diligence) проводиться у разі якщо клієнта цікавлять лише юридичні аспекти діяльності підприємства, наприклад законність приватизації, питання реєстрації ліцензій, контрактів, дотримання трудового законодавства та інші.
    - операційний (Operational Due Diligence) полягає в перевірці виробничої діяльності підприємства, включаючи наявність можливостей для збільшення випуску продукції, враховуючі ємність ринку, оцінку якості продукції, огляд нових розроблень.