Головна
Історія та цінності
Послуги
Аудит
Аналіз та прогнози
МСФЗ
Бухгалтерський облік
Податковий облік
Консалтинг
Право
Спеціалізовані послуги
Цінова політика
Партнери
Публічна інформація
Новини
Контакти


 
14.08.2016 Шановні клієнти! Звертаємо Вашу увагу на ЗМІНУ ЕЛЕКТРОННОЇ АДРЕСИ аудиторської ф >>>
17.01.2017 Шановні клієнти, аудитори, гол. бухгалтера! Тематика семінарських занять розміщен >>>
6.03.2017 Шановні клієнти! Пропонуємо Вам відвідати наші семінарські заняття! Ми цінуємо Ва >>>
 
 
 


 

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПОСЛУГИ« Розумні люди на те і розумні, щоб розбиратися в заплутаних речах.»
(М. Булгаков)


     Колектив ТОВ "АФ "ПРОФЕСІОНАЛ-АУДИТ" складається з професіоналів, працюючих у сфері науки і практики бухгалтерського обліку, аудиту і ведення бізнесу в цілому. Нас об'єднують загальні цінності і високі стандарти якості наших послуг.
     Сучасні умови ведення бізнесу виходять за межі стандартного, визначеного переліку проблем і питань, які необхідно вирішувати постійно, щоб справа процвітала. Фінансові ризики виникають завжди. Нестійке законодавство погіршує виконання прогнозних показників і збільшує можливість виникнення непередбачених ситуацій і тенденцій.
        Саме тому, ми намагаємось надати широкий спектр послуг, що постійно розширюється.

        Спеціалізовані послуги аудиторської фірми нині включають:

Керівникам підприємств, управлінському персоналу, бухгалтерам:

 •      Проведення професійних тренінгів;
 •      Проведення семінарів та тренінгів серед працівників підприємств з питань ведення бухгалтерського обліку та
       оподаткування згідно вимог законодавства України;
 •      Проведення семінарів та тренінгів серед працівників підприємств з питань ведення бухгалтерського обліку та складання
       фінансової звітності згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ);
 •      Проведення досліджень ринку;
 •     Комплексне обслуговування включає аудит фінансової звітності, перевірку податкового обліку, тестування ефективності
       внутрішнього контролю, перевірку управлінського обліку, консультаційне обслуговування. Ми протягом року
       супроводжуємо ведення податкового обліку (можлива щоквартальна перевірка декларацій), письмово консультуємо з
       питань бухгалтерського, податкового та управлінського обліків, та підтверджуємо річну фінансову звітність.


Аудиторам:

 •      Розробка і видання методичних матеріалів по аудиту;
 •      Розробка методичних матеріалів з впровадження системи контролю якості аудиторської фірми, що ґрунтується на
       Міжнародних стандартах контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА),
       Положенні з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 (Рішення АПУ від 27.09.2007 р. № 182/4), а
       також на національній та західній практиці аудиту та контролю якості аудиторських послуг;
 •      Здійснення моніторингу системи контролю якості аудиторських послуг, а саме виконання процедур розгляду та оцінки
       системи контролю якості.